JOHDON KONSULTOINTI

Metodi Consultingin Petteri Pyrrö on erikoistunut yrityksen johdon konsultointiin. Missä asioissa johdon konsultointi on tarpeen? Petteri voi olla apuna silloin, kun on tarpeen saada kirkastettua seuraava askel – oli kyseessä yrityksen strategia, tiimin rakentaminen, tuotteistaminen tai toimintatapojen parantaminen. Ulkopuolinen näkökulma liiketoimintalähtöiseltä humaanilta insinööriltä voi olla avuksi!

Innostavimmat caset syntyvät useimmin business canvas -työpajoista. Työpajatyöskentely onkin Petterin intohimo: upeinta on, kun osallistujat syttyvät ja pääsevät loistamaan! Yritysten luotsaaminen kohti rikastavaa systeemiä on niin monella tapaa innoittavaa.

Johtaminen on Petterillä mukana myös harrastuksissa. Hän toimii suuren taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana sekä pyöräilyseuran puheenjohtajana. Vapaa-aika kuluu ulkoillen, usein pyöräillen, mutta myös melonta ja retkiluistelu ovat lähellä sydäntä. Onpa työtä ja harrastusta yhdistettykin, kun strategiapohdintoja on tehty asiakkaan kanssa ulkona lenkkeillen!

JOHTAMISEN PROJEKTIT:

 • Business Canvas
 • Ketterä liiketoimintasuunnitelma
 • Ketterä strategia ja strategiasauna
 • Ketterä johtoryhmä
 • Ketterä laadunhallinta

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Kokeneen IT-projektipäällikön vahvuuksia ovat ketteryys, viestintä, johdonmukaisuus ja sopeutumiskyky. Osaaminen skaalautuu pienistä yhden tiimin, asiakkaan ja toimittajan projekteista usean tiimin ja toimittajan kokonaisuuksiin, eli yksittäisistä projekteista aina ohjelmatasoisiin usean projektin hankkeisiin.

Projektin kohde voi olla ohjelmistotuotteen kehittäminen (uusi taikka legacy), infrastruktuuri (palvelinympäristöt ja tietoliikenneyhteydet) taikka valmiin tuotteen hankinta ja käyttöönotto. Transitio jatkuvaan palveluun eli ylläpitoon onnistuu varmimmin, kun projektipäällikkö osaa huomioda palvelunhallintaan liittyvät valmistelevat toimet jo projektin aikana. Projektipäälliköllä on myös työpsykologista silmää, ja hän osaa toimia erityyppisten ihmisten kanssa niin toimittajan kuin asiakasorganisaation eri kerroksissa. Projektipäällikön työkalupakista löytyy menetelmiä monenlaisiin tilanteisiin.

PROGRAM MANAGER

IT-järjestelmät ovat nykyisin keskeisiä ja yrityksen toimintaa läpileikkaavia. Kokonaisuus koostuu useista ohjelmistoista ja järjestelmistä, ja yhden järjestelmän muutos tarkoittaa usein muutosta sidosjärjestelmiin. Tarvitaan hallittu muutos, jossa tehdään impaktianalyysi ja luodaan hanke, jossa muutokset huomioidaan – käytännössä usein puhutaan integraatioista ja rajapintamuutoksista ja versiopäivityksistä niin infrastruktuurissa kuin ohjelmistoissa. Tällöin ollaan jo ohjelma- eli hanketasolla, ja tarvitaan osaajaa, joka osaa viedä läpi usean osaprojektin kokonaisuuden.

PALVELUNHALLINTA

Järjestelmien ylläpito on olennaisen tärkeää yrityksissä, joissa erilaiset tietojärjestelmät ovat liiketoiminnan toimimisen kulmakivi, tukiranka ja hermoverkosto. Ylläpidon sujuvuudesta vastaa usein oma tai ostettu yksikkö. Viestinnän rajapinnassa toimii help desk (tai service desk).  Toiminnan keskiössä ovat viestintä, nopea vasteaika ja nopea ratkaisuaika. Laadukkaan palveluhallinnan rakentaminen ja toiminnan hiominen ovat kannattava investointi monesta näkökulmasta – eivät vähiten taloudellisesta ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmista! Kahta samanlaista organisaatiota ei ole. Kokenut palvelunhallinnan ammattilainen osaa avustaa juuri asiakasyrityksen toimintaympäristöön soveltuvan palvelunhallinnan rakentamisessa.

ICT PROJEKTIT:

 • Skaalautuva, ketterä
 • Tuotehallinta
 • Portfoliohallinta
 • Projektinhallinta
 • Konseptointi, määrittelyt
 • Prototypointi
 • ITIL – palvelunhallinta
 • Hankinnat ja kilpailutus

Haasteita liiketoiminnassa? Konkarilta apua uuden suunnan etsintään!

Mietityttääkö toiminnan kannattavuus vai kenties laajentumisen mahdollisuudet?

Poikkeuksellinen kevät on tuonut monille yrityksille tilanteen, jossa kassavirta on tyrehtynyt ja kannattavuus laskussa. Markkinoiden hiljeneminen tai epävarmaksi muuttunut tilanne onkin käynnistänyt pohdinnan, miten kassavirta ja kannattavuus voidaan jälleen palauttaa.

Suunnan muuttaminen ja strategisen tason päätöksenteko voi kuitenkin tuntua vaikealta. Yrittäjä saattaa kokea olevansa tilanteessa yksin. Yhtiön johtoryhmä taikka hallitus ei koe löytävänsä avaimia muutokseen sopeutumiseen. Kauaskantoisia päätöksiä tehtäessä onkin viisasta haastaa ajatusmalleja myös ulkopuolisilla näkemyksillä, esimerkiksi liikkeenjohdon konsultoinnin avulla.

OTA YHTEYTTÄ

Petteri Pyrrö
JOHTAVA KONSULTTI

Tel. 0500 687 891
Email petteri.pyrro@metodiconsulting.com

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ